Trugetur ved Dåset.

Dåsettunet – Hva skjer?

I juli 2023 fikk Flesberg kommune innvilget søknadsmidler på kr. 200.000, – fra KulturArvOpplevelser i Viken Fylkeskommune til ‘Forprosjekt Dåsettunet’.

Forprosjektet har som hovedmål å foreslå og beskrive fremtidig bruk av Dåset bygdetun basert på verdiskaping, behov, kostnader og etterspørsel. En prosjektgruppe i kommunen har jobbet med dette siden 1.9. og forprosjektet skal være avsluttet 31.8. Resultatet fra forprosjektet skal etter planen legges frem for kommunestyret i september.

Bilde fra befaring på Dåsettunet med representanter fra ny bygdetunnemd.

Bilde fra befaring på Dåsettunet med representanter fra ny bygdetunnemd.

Siden kommunen inngikk leieavtale med grunneier av Dåset i 1977 og Dåset ble besluttet og være bygdetun for kommunen i 1982, og til i dag, har det skjedd forandringer i samfunnet og i bruken av Dåset. Det er noe av grunnen til at det ble søkt om midler til dette prosjektet, siden kommunen kan fornye eller la være å fornye leieavtalen som utløper i 2027.

I bygdetunets storhetstid var det et sosialt samlingspunkt for veldig mange i Flesberg kommune med arrangementer og omvisninger, og en Dåsetsøndag kunne ha over 1000 besøkende. Det ble nedlagt en formidabel dugnadsinnsats fra lag, foreninger og enkeltpersoner.

For 6. år på rad vil Dåsettunet være stengt i sommer, selv om en fritt kan besøke tunet. Det vil ikke være arrangement, bevertning eller muligheter for å se husene innvendig slik som planen er nå.

Prosjektgruppen har arrangert åpent møte for innbyggerne i Flesberg kommune hvor forprosjektet ble presentert og hvor alle kunne komme med sine innspill og ønsker om fremtidig bruk av Dåsettunet. Det ble forsøkt å nå enda flere ved spørreundersøkelse på kommunens nettsider og sosiale media. Det som kom frem som det viktigste var bruk av bygningene, arrangementer, restaurering av bygningsmassen, i tillegg til blant annet markedsføring, historiefortelling og synliggjøring, tilbud om omvisning og tilrettelegging for digitale løsninger. Det er også viktig at området kan brukes til rekreasjon og friluftsaktiviteter.

Bygdetunet er der for kommunens innbyggere, og derfor er det viktig for kommunen med innspill fra brukerne i forhold til ønsket fremtidig bruk. Det er fremdeles tid for å komme med innspill og ideer, selv om tiden går raskt mot sommeren og endelig forslag som skal fremlegges kommunestyret.

På de årene som har gått siden bygdetunet ble opprettet har samfunnet utviklet seg på veldig mange måter. Det har blitt flere møtesteder, folk møtes på andre måter, reiser mer og lengre av gårde på ferier og interessen for dugnadsarbeid er endret – spesielt for det som skal arrangeres i ferietiden.

Den økonomiske siden av å drive et bygdetun er at alle bygninger og området rundt skal holdes vedlike, og det koster naturligvis penger og arbeidsinnsats. Og hvor viktig er det for folk flest i dag å ha et historisk bygdetun i bygda?

Det er selvfølgelig viktig å ta med i saken at Dåsettunet er et historisk unikt gårdstun, også i nasjonal sammenheng, med så mange hus som er autentiske og fremdeles står der de alltid har stått.

Prosjektgruppen er åpen for flere forslag og nytenking innen fremtidig bruk av Dåsettunet!

Trugetur ved Dåset.

Trugetur ved Dåset.

Dåsettunet under befaring.

Dåsettunet under befaring, våren 2024.