Delta på skøyteløp i Lyngdal

Skøyteløp i Lyngdal arrangeres på egen skøytebane på gamle Lyngdal skole hver fredag fra januar til så lenge forholdene tillater det. Her kan man delta ved å gå kortside, samt hel runde. Arrangementet er åpent for alle, uansett alder og ambisjoner.

Vi i idrettslaget er veldig opptatt av at dette skal være et tilbud for alle, og det eneste man trenger er et par skøyter. Hvis man vil så har vi tidtaking. Vi har også «skøytestøtter» til utlån for de aller minste. I kiosken serverer vi vafler, pølser og kaffe. Gratis saft til alle deltagere.

I år starter første skøyteløp opp 28.1.2022 med påmelding fra 18.00 ved Lyngdal Kulturhus.
Påmelding kr. 30, og gratis saft til deltakere, Ingen aldersgrense, og muligheter for å kjøpe seg vaffel, pølser og saft.

Følg gjerne Lyngdal Idrettslag på Facebook, så ser dere mer informasjon om skøyteløpene:

Vi håper på en god skøytesesong, hilsen alle i Lyngdal idrettslag!

Et skøytemiljø oppstår

Skøytemiljøet i Lyngdal startet opp på 1960-tallet da ungene i bygda ble interessert i skøyteløp. Det ble etablert en skøytebane på Damvatnet ved Kvernan, men en skøytebane på et regulert vann var ikke noen god løsning. Det oppsto raskt et behov for en permanent skøytebane hvor det var lettere å lage god is.

Arealet ved siden av den nye skolen i Lyngdal ble satt av til den nye banen. Trygve Lauvlid (88) var ildsjelen som dro i gang arbeidet. Han tegnet og målsatte banen med fastpunkter for start og målgang.
Skøytebanen ble opparbeidet på dugnad i 1972-73, der særlig Svene maskiner, men også flere andre lokale entreprenører og bønder stilte opp med lastebiler og maskiner. Det måtte gjøres store terrengendringer for å få tilrettelagt området. Flesberg kommune betalte for sprengstoff og annet forbruksmateriell til jobben.

Siden den gang har det vært løp i Lyngdal hver fredag, og flere gode ungdomsløpere gjorde det bra i landsmålestokk. Ettersom det i starten ikke var noen egen skøytegruppe i Lyngdal IL, måtte løperne melde seg inn i KIF på Kongsberg for å få være med i konkurranser. På det meste var det rundt 30 aktive løpere som trente i Lyngdal.

Trygve forteller at det var mye jobb å holde god is på banen, og han har ikke tall på hvor mange timer han og flere andre ildsjeler la ned her for å få det til. Å ha god is på banen var viktig, slik at løperne fikk stor fart. Trygve bor fortsatt rett ved siden av skøytebanen i Lyngdal, og er glad for at banen stadig er i bruk, selv om det i dag er mer for leik og moro.


Påmelding: fra kl. 18.00, start kl. 18.30.

Løp arrangeres hver fredag så lenge sesongen tillater det.

Adresse: Lyngdalsveien 1025

Følg med på Facebook: @lyngdalil