Jakt i Flesberg

Årlig høstes det ca. 170 elg, 15 hjort og 50 rådyr i skogene i Flesberg. På Blefjell felles også ca. 30 reinsdyr hvert år.  I tillegg høstes det småvilt som storfugl, orrfugl og hare. Jakta er årets høydepunkt for mange flesberginger, og jakta utøves i stor grad av bygdas innbyggere. Jakttidene er ulike for de forskjellige artene, men hovedtyngden av jegerne er ute på jakt under elgjakta. Den starter første helga i høstferien, og varer godt utover i oktober.

Samtidig som det er jakttid er det ofte ei tid som er veldig fin for fotturer, sopp og bærsanking. Enkelte er litt engstelige for å gå i naturen i jakttida, men dette er det ingen grunn til.


Tips til turgåere under jakta:

  • Treffer du på jegere langs vei eller i terrenget, så slå av en prat og informer om hvor du har tenkt å legge turen.
  • Ikke oppsøk eller forstyrr hunder som loser – de har dyr i nærheten av seg. De fleste jakthunder har GPS-peiler, men finner som regel tilbake til eieren selv.
  • Gi deg til kjenne, og benytt gjerne stier og veier som ofte blir benyttet.
  • Velg gjerne åpent terreng framfor terreng med tett skog.
  • Bruk gjerne klær med signalfarge.