Ny sykkel- og turløype på Blefjell

Den nye sykkel- og turløypa forbinder de to tur- og hytteområdene Søre Ble og Fagerfjell. Hele strekningen ble offisielt åpnet 15. august, så utover høsten og i årene fremover kan du nå gå, sykle eller trille på en godt tilrettelagt løype fra sør til nord på Blefjell 

Lang prosess 

Fra ideen om en sykkel- og turløype ble lagt på bordet i 2015, har det vært mange bidragsytere, og stor innsats fra både hytteeiere, grunneiere, entreprenører, frivillige og Blefjell løypeforening for å realisere prosjektet.  

Skånsom anleggsvirksomhet 

For å hindre skader i terrenget måtte arbeidene planlegges nøye og deles i 3 ulike faser. 
1800 tonn (rundt 140 lastebillass) med grus ble kjørt opp til depot ved vegen sommeren 2018. Deretter måtte entreprenøren vente til vinteren 2019 før de kunne kjøre ut grusen i løypetraseen. Dette måtte utføres på snøføre for ikke å skade terrenget. Når grusen var på plass, kunne maskinell bygging av løypa utføres på sommeren 

Testbruk høsten 2019
Med unntak av det våte og myrete område nedenfor Væråssetra og broen over Våtvasselva var sykkel- og turløypa klar til testbruk august 2019. Det ble registrert stor sykkel- og turaktivitet ut over høsten og det kom mange positive og hyggelige kommentarer fra brukerne om tiltaket og om hvor fint løypa var lagt i terrenget. 

Kronerulling og dugnadsinnsats
For å finansiere broen over Våtvasselva la Blefjell løypeforeningen ut broandeler til salgs for kr 100,- pr. stk. Engasjementet blant brukerne av fjellet var overveldende! I løpet av to uker var det solgt andeler for 77.000, og broen var tilnærmet fullfinansiert. Våren 2020 ble det gjennomført en rekke store dugnader for å montere opp broen, og for å bygge og legge klopper i det våte området nedenfor Væråssetra. Til sammen 20 ivrige dugnadsdeltagere har deltatt på vårens mange dugnader, og i løpet av prosjektperioden på 3,5 år er det utført langt over 1000 dugnadstimer og annet frivillig arbeid. Siste del av prosjektet, maskinell grusing og drenering av området nedenfor Væråssetra, ble ferdigstilt i sommer. 

Mange bidragsytere 

Uten innsats fra en rekke aktører hadde løypa aldri blitt realisert. Sparebankstiftelsen DNB, Gjensidigestiftelsen og Sparebank1 BV har til sammen støttet prosjektet med kr. 550.000,-.  

Entreprenør Høimyr og Barlindhaug AS utførte den maskinelle byggingen av løypa, og har også sponset tre flotte hvilebenker langs løypa. Håvardsrud Sag og Høvleri AS sponset nødvendige bromaterialer, mens ABT Bygg AS leverte stålkonstruksjonen. Sentrale personer i prosjektet har vært Vegard Høimyr, Trond Erik Skistad og Willy Eide. 


Fakta om løypa

  • 2.2 km grussti, 1.6 meters bredde.
  • Bro over Våtvasselva.
  • 100 meter klopper ved Væråssetra.
  • Egner seg for sykkel, gange og barnevogn.
  • Skiltet fra Gvelven og Fagerfjell.
  • Skiløype i samme trasé på vinteren.
  • Motorisert ferdsel er forbudt.