Flesbergs nye svømmehall

Svømmehallen på Stevningsmogen er en del av «Skattekista» som i tillegg til svømmehall inneholder skole, bibliotek og idrettshall.

Mange faste svømmere

Bassenget åpnet for publikum i slutten av november 2019 og har vært godt besøkt siden det. Bygdas befolkning omfavner det nye tilbudet, og det har allerede blitt mange faste gjester. Aktivitetskoordinator på Skattekista, Merethe Halland, kan fortelle at de har solgt mange årskort og halvårskort i tillegg til salg av enkeltbilletter.

Aktiviteter i svømmehallen

For barn og unge er det mange leker tilgjengelig i svømmehallen. I tillegg til stort utvalg av dykkeleker og flyteleker, har svømmehallen en «wibit climb» med en liten klatrevegg og sklie som kan plasseres ute i bassenget.

Merethe Halland ser store muligheter for å involvere lag og foreninger i aktivitetene i hallen, og har mange ønsker og planer på agendaen. Hun ramser opp aktiviteter som babysvømming, discosvømming, hinderløype på vannet, svømmeklubb og rehabilitering i den varme delen. Hva som blir noe av, og hva som blir stående som ideer på blokka, er avhengig av ildsjeler, finansiering og ønsker fra brukerne.

Vannaerobic som prøveprosjekt

En av ideene som nå resulterer i et prøveprosjekt er vannaerobic, med Fysioterapeut Elin Tormodsgard som instruktør. Prøveperioden er på seks onsdager, se Skattekista sin facebookside for datoer og tider. Det er ingen påmelding for å delta, men det koster kr 100,- for inngangsbillett til svømmehallen, mot kr 80,- til vanlig.


Fakta om Flesberg svømmehall

Bassengstørrelse: 21 x 25 meter.

Dybde: 2 meter.
En del av bassenget har hev/senk-bunn med skillevegg til resten av bassenget.
Her er som regel dybden 90 cm.

Temperatur: 29-30 grader.
Tirsdager og fredager varmes hev/senk-delen opp til 34 grader.

Badstue: Felles, med inngang fra hver garderobe.

Butikk: Salg av badetøy, svømmebriller og leker.


Åpningstider

Mandag – fredag: kl. 16.00 – 20.00
Lørdag – søndag: kl. 10.00 – 16.00

Morgensvømming:
tirsdag og fredag: kl. 06.15 – 08.00


Billettpriser

Voksen, enkeltbillett: kr. 80,-

Barn/honnør, enkeltbillett: kr. 40,-

Barn under 4 år: Gratis

Morgensvømming: kr. 50,-

Familiebillett (2 voksne + opptil 3 barn): kr. 200,-

Årskort/halvårskort, voksen: kr. 3000,-/1600,-

Årskort/halvårskort, barn: kr. 1500,-/800,-

Klippekort, 10 klipp, voksen: kr. 700,- (prøveprosjekt frem til sommeren)

Klippekort, 10 klipp, barn/honnør: kr. 350,- (prøveprosjekt frem til sommeren)


Adresse

Numedalsvegen 2022
3623 Lampeland

Anlegget ligger på «Stevningsmogen fritidspark»

 

Bydga som tør å satse

30. mai 2018 ble det splitter nye vannverket i Svene offisielt åpnet. Fire hygieniske barrierer sørger nå for at vannet er gullende rent og fritt for kjemikalier. Kapasiteten ble også sterkt forbedret. Byggingen av nye Flesberg skole og det nye boligfeltet Lampeland Øst hadde ikke vært mulig uten det nye kommunale vannverket.

Etterslep i hele Norge

Samtidig som vannverket ble åpnet, skrev avisene flere artikler om det store etterslepet på vann og avløp. «Gamle rør kan koste 280 milliarder de neste 20 årene» kunne vi lese i VG 8. mai 2018. Drøyt ett år senere smalt det i Askøy kommune. Over 2000 personer ble syke, og 2 mistet livet etter sykdomsutbruddet som skyldtes forurenset drikkevann. I en artikkel publisert av Aftenposten 18. juni med etterslep som tema, kunne vi lese at politikerne på Askøy innrømmet utsettelse av VA-prosjekter på grunn av frykt for avgiftsøkning. I etterkant av sykdomsutbruddet har det vært mye oppmerksomhet rundt kvaliteten på VA-anleggene i Norge, og prisen for oppgraderingen på landbasis ble oppjustert til 390 milliarder kroner. Dette viser en rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), utgitt høsten 2019.

 

Økte avgifter landet rundt

For 2020 har politikerne i Flesberg vedtatt en økning på vannavgiften med 22 %. Hovedgrunnen til økningen er byggingen av nye Svene vannverk, men i tillegg jobbes det med utskifting av gamle vannog avløpsrør, og hovedplanen for vann og avløp fra 2014 har en lang prioriteringsliste med tiltak som skal gjennomføres før generasjons-investeringene innenfor VA-sektoren er ferdigstilt.

«Flesberg vil ikke være dyrere enn andre småkommuner på sikt. Vi har sett behovene og begynt å gjøre noe allerede nå, og derfor øker gebyrene. Andre kommuner velger kanskje å leve med risikoen utdaterte vannverk og ledningsnett gir. På den måten kan de utsette avgiftsøkningen noen år», forteller en engasjert ordfører, som er stolt av investeringene og utbyggingene som er vedtatt i kommunen.

Flesberg er ikke alene om økte avgifter. Aftenpostens artikkel refererer til rapporten «Finansieringsbehov i vannbransjen 2016 – 2040» som er utarbeidet av interesseorganisasjonen Norsk Vann. I rapporten estimeres det at avgiftene på vann- og avløp vil mer enn dobles på landsbasis frem mot 2040.

Svene – vannverkenes Rolls Royce

Vannet i Svene hentes ut fra to løsmassebrønner, plassert på Storøya ute i Numedalslågen, der løsmassene sørger for første rens allerede før vannet når vannverket. Spalting av oksygen til ozon er første prosess inne i vannverket. Ozonen tilsettes deretter vannet for å drepe bakterier. På vei inn i én av de to store tankene, passerer vannet gjennom et sandfilter som fjerner eventuelle partikler. Deretter tilsettes marmor for å justere PH’en før vannet når rentvannstanken. Siste barriere før vannet sendes til høydebassengene i Svene og Lampeland, er UV-stråling for å sikre at det ikke er noen gjenlevende bakterier. Kontrastene mellom det gamle og det nye vannverket er stort. Da det skulle bygges nytt, ble det valgt et anlegg uten bruk av kjemikalier.

Tidligere ble det tilsatt kaustisk soda, eller lut, for å rense vannet og regulere PH’en. Uten automatisert dosering har det vært tilfeller der feildosering av lut har ført til for høy PH. Resultatet på ett og annet kjøkken ble grønn blåbærsaft. Med nytt vannverk slipper vi risikoen for dette, og det brukes ingen kjemikalier i prosessen. Helautomatisering gjør at høydebasseng, vannverk og pumpestasjoner snakker sammen og sender ut mer vann når det trengs. Drifta handler nå mest om overvåking, der alle deler av vannforsyningen er utstyrt med sensorer som sender ut varsel dersom noe er som det ikke skal.

Oppgraderingene fortsetter

Det videre arbeidet med fornying fortsetter med oppgradering for renseanlegget i Flesberg og ny vannforsyning i Lyngdal. I løpet av våren planlegges det byggestart for nytt renseanlegg i Svene. I tillegg er det planlagt flere investeringer i årene fremover som sørger for at vann- og kloakkhåndteringen i kommunen vil være god, og viktigst av alt sørge for rent og trygt drikkevann til alle abonnenter.

Flesberg – et aktivt lokalsamfunn

Aktivitetskoordinator Henrik Foss (26) setter seg ned på huk ved bålplassen på Stevningsmogen. Fyrstikkene er fuktige i dag, og lite samarbeidsvillige. Med nok never, nyspikket opptenningsved og en god dose innsats gir veden til slutt opp og blir til et sprakende bål. Deigen til pinnebrødene er klar, og nå er det bare å vente på barna.

Gratis aktivitetstilbud til alle barn

Like etter kommer de hoppende og løpende på det glatte januarføret. Lufta fylles av barnelatter, ivrige og engasjerte samtaler, og nysgjerrige spørsmål. I dag er hele SFO invitert med ut på aktivitet, men vanligvis er tirsdager forbeholdt barn fra 1. og 2. trinn. Alle barn og unge på Flesberg skole har fått tilbud om å delta på én gratis aktivitet i uka gjennom midler fra Aktive lokalsamfunn. Innad i kommunen har mange barn lang reisevei, og familien er ofte avhengig av bil for at barna skal kunne delta på aktiviteter på kvelden. Ved å tilby et gratis aktivitetstilbud rett etter skoletid, håper kommunen å forebygge utenforskap.

I dag er det bålkos, pinnebrød og frilek på agendaen. Barna flokker seg rundt bålet, og flere vil hjelpe Henrik med å legge brøddeig på rista over bålet. Mange er allerede på vei ned akebakken i full fart, mens andre tar turen inn i skogen på oppdagelsesferd. Tilbudet om å delta på aktivitetene startet høsten 2019, og det ble raskt populært blant barna fra 1 til 6. trinn. På spørsmål om hva som har vært den morsomste aktiviteten så langt, er flere av barna samstemte. «Skattejakt» svarer Lars Ravnaas Tonby (9) raskt, «for da ble vi bedre til å tenke med hue etterpå». Rappellering er også én av favorittaktivitetene, sammen med forskjellig ball-lek, stafetter og frilek i den nye idrettshallen på skolen.

Joseph Amadi (9), Lars Ravnaas Tonby (9), Kjetil Åsland Fekjan (9) og Randine Åsland Fekjan (9) koser seg med aking og utelek.


Samarbeid og mestring

Henrik er imponert over hva de får til og er opptatt av å gi barna tillit. I idrettshallen har barn fra 8 år og oppover ansvar for å sikre hverandre mens de rappellerer – under kyndig veiledning. Både å sikre og rappellere gir barna stor mestringsfølelse og stolthet. I tillegg skal de samarbeide ved å hjelpe hverandre av med selen etter rappelleringen, og ikke minst rydde opp etter aktivitetene. I høst har Henrik brukt tiden til å bli kjent med barna på de ulike trinnene gjennom aktivitetene, og forsøker å skape trygge og gode relasjoner til hvert enkelt barn.

Sjakk, marshmallows og LAN

Det er ikke bare fysisk aktivitet som inngår i tilbudet, også aktiviteter som sjakk og grilling av marshmallows er på timeplanen. Målet er at tilbudet skal ha så lav terskel at alle kan delta. Det er ingen påmelding, og dersom barna er slitne eller har lyst til noe annet en dag, står de fritt til å gjøre det. Det viktigste er å skape trygge, sosiale møteplasser der det er rom for alle.

I vår planlegger Henrik mer uteaktivitet. I tillegg kommer lokale lag og foreninger til å delta ved å lede barna gjennom aktivitetene de tilbyr. På planen er også en større innsats rettet mot 7. til 10. trinn som ikke har latt seg engasjere av tilbudet så langt. Ved å satse på større enkeltarrangementer fremfor ukentlige aktiviteter, og la ungdommen selv bestemme innholdet. Ungdomsrådet er i gang med å planlegge innholdet i et større LAN-event i Flesberg hvor Aktivt lokalsamfunn bidrar som en ressurs, sammen med andre aktører i kommunen.

Pinnebrødene er nå passe svidd, og barna har samlet seg rundt Henrik for en smakebit. De første barna blir hentet av foreldrene sine, mens resten av barna koser seg i akebakken og rundt bålet en stund til, før de vender nesa tilbake til SFO og videre hjem etter en lang skoledag. Noen skal videre på organiserte aktiviteter, men for mange av dem er allerede dagens aktivitet unnagjort.


Dette er aktivt lokalsamfunn

Flesberg kommune har ansatt Henrik Foss i en prosjektstilling som aktivitetskoordinator. I tillegg til å bidra med faste aktiviteter for barn og unge, er også Aktivt lokalsamfunn med som bidragsyter for andre aktører i kommunen hvor aktivitet er formålet.

Mål: skape aktivitet blant barn og unge.

Aktivitetene skal

· ha lav terskel for deltakelse

· kreve lite ressurser

· være gratis

· skape mestringsopplevelser

· være en kombinasjon av idrett, lek, friluftsliv og kultur

· bidra til å forebygge utenforskap

· skape trygge, sosiale og sunne møteplasser