Presentasjon av Flesberg på 5 minutter.

Hvordan er det å være ordfører i Flesberg kommune? En prat med Oda Bakke Fosen etter 6 måneder med ordførerklubba i hånda.

I dag har Oda Bakke Fosen sittet med ordførerklubba i et halvt år, og vi har tatt en liten prat med henne for å høre hvordan hun synes disse månedene har vært.

Oda Bakke Fosen som jurymedlem i ungt entreprenørskap

Ordfører Oda Bakke Fosen som jurymedlem i ungt entreprenørskap-konkurranse.

Det er bedre enn jeg hadde sett for meg, svarer Oda da vi spør om jobben er som hun trodde på forhånd. Du er jo ordfører døgnet rundt, men jeg har kun fått positive tilbakemeldinger og folk er stort sett hyggelige uansett hvor man er. 

Jobben er utrolig spennende – og utfordrende. Et halvt år har gått utrolig fort, for det skjer jo så mye hele tiden. Det er selvfølgelig mye å sette seg inn i, men jeg begynner nå å forstå systemet og hvem man kan spørre om hva. Det ble jo også en «flying start» på 2024 med å havne på ROBEK-lista! Dette gir oss en del utfordringer i tiden fremover, men allikevel opplever jeg at vi har et stort fokus på å se muligheter. Vi er nå avhengig av å tenke nytt og kreativt for å møte de utfordringene vi har – og ingenting er vel mer spennende og krevende enn akkurat det!

Ordfører Oda og ungdomsrådet.

Ordfører Oda og Flesberg ungdomsråd.

Jeg har også blitt kjent med mange folk, og ser viktigheten av nettverk og samarbeid både i Kongsberg-regionen og i Numedal. Vi ser de samme utfordringene og det er veldig nyttig å spille på lag og samarbeide for å finne de gode løsningene. Jeg tenker at slagordet til Kongsberg-regionen er veldig godt; «Vi er store nok-sammen»!

 

Er det noe du er overrasket over?

Jeg trodde jeg kjente kommunen godt, men det er så mye man ikke vet om som skjer rundt om i kommunen – da i positiv forstand. Jeg har vært rundt og snakket med mange allerede, men oppfordrer organisasjoner, lag/foreninger og bedrifter til å ta kontakt og invitere meg på besøk og arrangementer, slik at jeg kan bli enda bedre kjent med hva som rører seg rundt i Flesberg kommune.

Jeg har tenkt at hvis jeg blir ordfører en dag skal jeg vise hva en ordfører gjør, og hva som skjer/rører seg rundt i kommunen. Derfor har jeg laget Facebook-kontoen «Ordfører i Flesberg – Oda Bakke Fosen», hvor jeg prøver å informere ut til innbyggere hva en ordfører gjør, og ikke minst markedsføre Flesberg kommune. Det skjer uten tvil SÅ mye positivt i Flesberg hver eneste dag, og det mener jeg fortjener å bli vist frem.

Ordfører Oda, og prest Ingunn, etter fullført løp.

Ordfører Oda, og prest Ingunn, etter fullført løp.

Slik kan kiosken se ut, når det arrangeres kino for ungdom.

Stas å stå i kiosken, når det arrangeres kino for ungdom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er du opptatt av å få til fremover?

Jeg ønsker å få til mer aktivitet og bruk av Skattekista, et anlegg vi kan være kjempestolte av. Jeg mener vi i større grad bør bruke anlegget som et samlingssted for alle kommunens innbyggere. Vi har allerede satt i gang med filmkveld for barn og familier, et gratis tilbud til alle, som har vært godt besøkt. Det er et tilbud vi vil fortsette med jevnlig fremover. Ungdommen har også fått sine egne filmkvelder.

Jeg er ellers opptatt av at vi klarer å vise frem Flesberg kommune som en attraktiv bostedskommune, hyttekommune og turistkommune. Med utviklingen i Kongsberg-gruppen så mener jeg at Flesberg har et stort fortrinn for å tiltrekke oss flere innbyggere – vi må bare få vist oss godt nok frem.

Man får gjøre mye spennende som ordfører, for eksempel vie folk.

En av mange spennende arbeidsoppgave som en ordfører får gjøre, er å vie folk som gifter seg.

Ordfører i møte med representanter fra Flesberg Røde Kors.

Ordfører i møte med representanter fra Flesberg Røde Kors.

Vi takker ordfører Oda Bakke Fosen for praten, og ønsker lykke til videre.

Presentasjon av Flesberg på 5 minutter.

Presentasjon av Flesberg på 5 minutter.