Ved demningen syd i dette idylliske vannet er det en badeplass med flott utsikt over skog og vann. Her er det fine svaberg å bade fra.

Fasiliteter:

  • Benk
  • Søplekasser

Adkomst og parkering:

Fra Lyngdal tar du Østskaugen/Fv.63 mot Bingen og Letmolia. Veien følger sydsiden av vannet etter ca. 5 km. Parkering langs veien.