Bydga som tør å satse

30. mai 2018 ble det splitter nye vannverket i Svene offisielt åpnet. Fire hygieniske barrierer sørger nå for at vannet er gullende rent og fritt for kjemikalier. Kapasiteten ble også sterkt forbedret. Byggingen av nye Flesberg skole og det nye boligfeltet Lampeland Øst hadde ikke vært mulig uten det nye kommunale vannverket.

Etterslep i hele Norge

Samtidig som vannverket ble åpnet, skrev avisene flere artikler om det store etterslepet på vann og avløp. «Gamle rør kan koste 280 milliarder de neste 20 årene» kunne vi lese i VG 8. mai 2018. Drøyt ett år senere smalt det i Askøy kommune. Over 2000 personer ble syke, og 2 mistet livet etter sykdomsutbruddet som skyldtes forurenset drikkevann. I en artikkel publisert av Aftenposten 18. juni med etterslep som tema, kunne vi lese at politikerne på Askøy innrømmet utsettelse av VA-prosjekter på grunn av frykt for avgiftsøkning. I etterkant av sykdomsutbruddet har det vært mye oppmerksomhet rundt kvaliteten på VA-anleggene i Norge, og prisen for oppgraderingen på landbasis ble oppjustert til 390 milliarder kroner. Dette viser en rapport fra Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF), utgitt høsten 2019.

 

Økte avgifter landet rundt

For 2020 har politikerne i Flesberg vedtatt en økning på vannavgiften med 22 %. Hovedgrunnen til økningen er byggingen av nye Svene vannverk, men i tillegg jobbes det med utskifting av gamle vannog avløpsrør, og hovedplanen for vann og avløp fra 2014 har en lang prioriteringsliste med tiltak som skal gjennomføres før generasjons-investeringene innenfor VA-sektoren er ferdigstilt.

«Flesberg vil ikke være dyrere enn andre småkommuner på sikt. Vi har sett behovene og begynt å gjøre noe allerede nå, og derfor øker gebyrene. Andre kommuner velger kanskje å leve med risikoen utdaterte vannverk og ledningsnett gir. På den måten kan de utsette avgiftsøkningen noen år», forteller en engasjert ordfører, som er stolt av investeringene og utbyggingene som er vedtatt i kommunen.

Flesberg er ikke alene om økte avgifter. Aftenpostens artikkel refererer til rapporten «Finansieringsbehov i vannbransjen 2016 – 2040» som er utarbeidet av interesseorganisasjonen Norsk Vann. I rapporten estimeres det at avgiftene på vann- og avløp vil mer enn dobles på landsbasis frem mot 2040.

Svene – vannverkenes Rolls Royce

Vannet i Svene hentes ut fra to løsmassebrønner, plassert på Storøya ute i Numedalslågen, der løsmassene sørger for første rens allerede før vannet når vannverket. Spalting av oksygen til ozon er første prosess inne i vannverket. Ozonen tilsettes deretter vannet for å drepe bakterier. På vei inn i én av de to store tankene, passerer vannet gjennom et sandfilter som fjerner eventuelle partikler. Deretter tilsettes marmor for å justere PH’en før vannet når rentvannstanken. Siste barriere før vannet sendes til høydebassengene i Svene og Lampeland, er UV-stråling for å sikre at det ikke er noen gjenlevende bakterier. Kontrastene mellom det gamle og det nye vannverket er stort. Da det skulle bygges nytt, ble det valgt et anlegg uten bruk av kjemikalier.

Tidligere ble det tilsatt kaustisk soda, eller lut, for å rense vannet og regulere PH’en. Uten automatisert dosering har det vært tilfeller der feildosering av lut har ført til for høy PH. Resultatet på ett og annet kjøkken ble grønn blåbærsaft. Med nytt vannverk slipper vi risikoen for dette, og det brukes ingen kjemikalier i prosessen. Helautomatisering gjør at høydebasseng, vannverk og pumpestasjoner snakker sammen og sender ut mer vann når det trengs. Drifta handler nå mest om overvåking, der alle deler av vannforsyningen er utstyrt med sensorer som sender ut varsel dersom noe er som det ikke skal.

Oppgraderingene fortsetter

Det videre arbeidet med fornying fortsetter med oppgradering for renseanlegget i Flesberg og ny vannforsyning i Lyngdal. I løpet av våren planlegges det byggestart for nytt renseanlegg i Svene. I tillegg er det planlagt flere investeringer i årene fremover som sørger for at vann- og kloakkhåndteringen i kommunen vil være god, og viktigst av alt sørge for rent og trygt drikkevann til alle abonnenter.