«Trå til der det trengs» Fem ledige stillinger innenfor plan, byggesak, eiendom og oppmåling

Teknisk sjef i Flesberg kommune, Gro Rudi, søker nå etter fem nye medarbeidere i teknisk avdeling.

–I Flesberg kommune har vi et ordtak, «vi trår til der det trengs», og akkurat nå trenger vi enda flere som kan trå til, forteller Rudi.

Les mer og søk på stillingene nederst i denne artikkelen.

Midt i naturen

I Flesberg er du omgitt av naturen på alle kanter. I vår bakgård finner du fantastiske Blefjell, som strekker seg helt til Hardangervidda. Her finner du et unikt fjellområde bestående av både høyfjellsmassiv og lavereliggende fjellplatå med gammel furuskog, tjern og myrer. Dette byr på fantastiske turmuligheter. Både sommer, som vinter.

–Vi synes jo selv at vi ligger sentralt til. I Flesberg har du kort vei til det aller meste. De gode naturopplevelsene finner du rett utenfor stuedøra. Vi blir nesten litt bortskjemt når vi kan svippe oppom høyfjellet og gå en topptur på ettermiddagen og avslutte dagen med en finere middag på en av flere restauranter og spisesteder.

–En bytur til Oslo kan også være unnagjort på under en dag. En stor bonus som også bør nevnes er at her får du faktisk en stor enebolig med tomt, til samme pris som en liten leilighet i Oslo, understreker Rudi.

Dugnadsånd, ildsjeler og samhold

Flesberg må være kommunen med rekord i antall ildsjeler og nivå av dugnadsånd. Dette er selvsagt vanskelig å måle vitenskapelig, men et godt bilde av dette fikk vi da vår nye fritidspark på Stevningsmogen skulle på plass. Dette er en fritids- og aktivitetspark bestående av svømmehall, de fleste baner innenfor ballspill, badeplass, gapahuk, turløyper, rulleskiløype, langrennsløype, skiskytterstadion, for å nevne noe.

– Parken ble bygget opp gjennom kommunale investeringer og tippemidler. Men uten den enorme innsatsen fra befolkningen i form av tusenvis av dugnadstimer og stå-på-vilje, ville vi neppe klart å realisere den slik den er i dag, slår Rudi fast.
–Dette er for meg et betryggende tegn på at vi har folk boende her i kommunen som vil være her lenge.

Mulighet til å påvirke

I motsetning til mange større kommuner der man ofte får ansvaret for et veldig spesifikt og snevert fagområde, har du i Flesberg muligheten til å bryne deg på langt mer varierte arbeidsoppgaver.

–Dette tror jeg absolutt er en av våre aller største styrker. Vår organisasjon er overhodet ikke «satt» på noen måte, så her er det mange muligheter for den som vil.

–Selv om vi er en relativt liten kommune betyr ikke det at vi ikke har et sterkt fagmiljø. Gjennom det interkommunale samarbeidet vi har med våre naboer, og gjennom Kongsbergregionen, får du likevel være en del at stort og kompetent miljø, understreker Rudi.

Henter hjem kompetansen

I likhet med mange andre kommuner har også Flesberg basert seg på eksterne konsulenter for enkelte administrative arbeidsoppgaver. Nå ønsker derimot Gro å hente kompetansen hjem.

–Dette med konsulentbruk i offentlig sektor er jo litt i vinden akkurat nå. Vi har sett at dette ikke er en bærekraftig løsning for kommunen på sikt. Vi ønsker derfor å styrke oss for fremtiden og hente kompetansen tilbake til Flesberg. Til syvende og sist handler det om å gi gode og riktige tjenester for befolkningen i kommunen.

Flesberg er kommunen som tør å satse! Vi har de senere årene satset stort på skole, idrettsanlegg og forbedrede tjenester for befolkningen.

Gro Rudi – Teknisk sjef, Flesberg kommune

Flesberg er kommunen som tør å satse. Les flere nyheter fra Flesberg.

Les mer og søk på stillingene:

Saksbehandler reguleringsplan

Hovedarbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av planforslag etter plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende planer og forskrifter, samt annet relevant lovverk.
 • Profesjonell og løsningsfokusert samhandling med utbyggere og forslagsstillere, berørte myndigheter og andre berørte parter i planprosesser.
 • Saksbehandling av dispensasjonssøknader og byggesøknader.
 • Saksforberedelse for politisk behandling.
 • Samhandling og samarbeid med kollegaer.
 • Veiledning av publikum og forhåndskonferanser.
 • Bidra til videreutvikling av interne prosesser og retningslinjer.

Les mer om stillingen her.

Søk her.

Driftstekniker

Hovedarbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaven er forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse og uteområder, samt oppfølging av sentral driftskontroll.
 • Du skal følge opp byggenes tekniske installasjoner for å sikre godt inneklima og en energieffektiv og økonomisk drift.
 • Skattekista er Flesberg kommune sitt nye flerbruksanlegg, med 1.-.10. skole, idrettshall og svømmeanlegg, og denne skolen ble bygget under forutsetninger av at man skulle redusere CO2, inneha hybridventilasjon, teknisk optimalisert drift av bygg samt energibruk med innovative løsninger. Dette er et nytt og moderne bygg, med bruk av nye tekniske løsninger.
 • En viktig oppgave er å foreta feilsøking og utbedring, samt erstatte eller forbedre eksisterende løsninger i tett dialog med de øvrige i driftsteamet og eksterne leverandører av automatikk og tekniske anlegg.
 • Stillingen vil også kunne medføre jobbing med, og ledelse av tekniske oppgraderingsprosjekter.
 • Du må påregne å bistå i tverrfaglige prosjekter. Flesberg kommune jobber med miljøtiltak hvor energioptimalisering og energiledelse vil være viktige områder, og din deltakelse i slike prosjekter vil være naturlig.
 • Øvrige oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Les mer om stillingen her.

Søk her.

Saksbehandler byggesak

Hovedarbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av byggesøknader etter plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende planer og forskrifter, samt annet relevant lovverk.
 • Saksbehandling av dispensasjonssøknader.
 • Saksforberedelse for politisk behandling.
 • Samhandling og samarbeid med kollegaer.
 • Veiledning av publikum og forhåndskonferanser.
 • Bidra til videreutvikling av interne prosesser og retningslinjer.

Les mer om stillingen her.

Søk her.

Landmåler

Hovedarbeidsoppgaver

 • Avholde oppmålingsforretninger i henhold til Matrikkelloven.
 • Gjennomføring av adressering.
 • Delta i forvaltning av kommunenes FKB data og temadata.
 • Noe matrikkelføring.
 • Publikumsveiledning i forhold til matrikkelloven mv.
 • Behandling av fradelingsaker ved behov

Les mer om stillingen her.

Søk her.

Rådgiver private avløpsanlegg

Hovedarbeidsoppgaver

 • Saksbehandling av utslippssøknader etter forurensningsforskriften.
 • Saksbehandling byggesøknader for avløpsanlegg/vann og avløpsnett etter plan- og bygningslovens bestemmelser med tilhørende planer og forskrifter, samt annet relevant lovverk.
 • Saksbehandling av dispensasjonssøknader.
 • Tilsyn av private avløpsanlegg.
 • Samhandling og samarbeid med kollegaer.
 • Veiledning av publikum og forhåndskonferanser.
 • Bidra til videreutvikling av interne prosesser og retningslinjer.

Les mer om stillingen her.

Søk her.