Flesberg med rekordtidlig skiføre!

Av de mange spennende tekniske nyvinningene på Skattekista, er et av de mest spennende et system som kan sørge for rekordtidlig skiføre i bygda.

Grunnvann til oppvarming

«For å varme opp skolen bruker vi energibrønner med grunnvann», forteller Trond Weseth, driftssjef i Flesberg kommune. Vannet pumpes inn i bygget, og varmen fra vannet går inn i varmepumpa som varmer opp både idrettshall, svømmehall, bibliotek og skole. I prosessen kjøles vannet ned og vil holde én til to plussgrader. Dette er en vanlig oppvarmingsprosess, og i de fleste tilfeller vil det kalde vannet nå være et rent avfallsprodukt og bli pumpet ned i grunnen igjen.

Kaldt vann til snøproduksjon

«Det unike vi har fått til her», fortsetter Weseth, «er at det kalde vannet vil gjenbrukes! Istedenfor å pumpe det ned i grunnen, vil det i sesongen brukes til snøproduksjon på Stevningsmogen. Er vannet kaldt nok, så trenger ikke lufta være så kald, så etter at Skattekista ble bygget kan snøkanonene nå produsere snø tidligere i sesongen enn før. Dette er samme teknikk som de store alpinanleggene bruker, men her har de gjerne egne varmepumper for å kjøle ned fjellvann som de deretter bruker i snøkanonene».

Først i Norge

«Etter hva vi vet er det første gang denne teknikken satses på ved et langrenns- og skiskytteranlegg», forteller Weseth engasjert. «Og første gang det produseres tidlig snø ved gjenbruk av overskuddsvann fra et offentlig bygg».


Adresse

Stevningsmogen fritidspark

Numedalsvegen 2022

3623 Lampeland