«Her blir du en del av et godt tverrfaglig miljø»

På Helsehuset på Lampeland finner vi helsesykepleier, Kristina, og familieterapeut, Camilla, de setter seg ned med en kopp kaffe og forteller om hvordan det er å jobbe i Flesberg Kommune. 

–Flesberg er kanskje ikke den største kommunen og noen vil se på det som en ulempe, men det er så mange fordeler, begynner Camilla.

–Ja helt enig. Det er så korte avstander til godt samarbeid. Vi blir godt kjent med skolen, barnehagene, leder og hverandre slik at det er lett å samarbeide tverrfaglig, fortsetter Kristina.

De forteller mer om det gode samarbeidet på kryss og tvers i kommunen.

–Vårt største mål er å være til stede tidlig for barn og familier som har det vanskelig. Derfor er det så viktig med et godt samarbeid tverrfaglig. Kommunepsykologen har i hovedsak samtaler/terapi med barn som har psykiske lidelser og sender ved behov barnets familie videre til Camilla for familieterapi. Slik kan vi jobbe sammen for å hjelpe hele familien gjennom situasjonen, forklarer Kristina.

Les mer og søk på stillingene nederst i denne artikkelen.

Spiller hverandre gode

Det er lett å se og høre at Camilla og Kristina virkelig brenner for jobben sin.

–Vi har veldig frie tøyler her. Det er kort vei til å gjøre en forskjell og det er det vi håper vår nye kollega vil bli med på, sier Camilla.

–Kommunepsykologen vil være den eneste i sin stilling, men det betyr ikke at vi alle sitter hver for oss uten å prate sammen, forteller Kristina.

–Vi elsker nye ideer og er åpne for endringer. Vi har faste møter hver mandag med vår leder der kan vi ta opp alt mulig, hjelper hverandre med ulike utfordringer og finner gode løsninger, legger Camilla til.

–Det er ingenting her som er skrevet i stein, hvis jeg kan si det på den måten. Vi endrer oss hele tiden og hvis det er noen som er flinke på et område så deler vi den kunnskapen med hverandre og spiller hverandre gode. Vi strever alltid for å bli bedre, lære mer og utvikle oss, sier Kristina smilende.

Tett på naturen

I Flesberg er du omgitt av naturen på alle kanter. I vår bakgård finner du fantastiske Blefjell, som strekker seg helt til Hardangervidda. Her finner du et unikt fjellområde bestående av både høyfjellsmassiv og lavereliggende fjellplatå med gammel furuskog, tjern og myrer. Dette byr på fantastiske turmuligheter. Både sommer, som vinter.

–Den fine naturen som vi er omringet av bruker vi for alt den er verdt. Det er så mange muligheter her til å møte barn og unge der de er, og der de føler seg komfortable. Om det er hjemme hos dem eller ute i naturen, vi er åpne for det meste, sier Kristina.

–Det gir oss også muligheten til å bli bedre kjent med barna og ungdommen som bor her, og derfor gi bedre hjelp, legger Camilla til.

Les om Henrik som flyttet fra Tromsø til Flesberg.

Riktig hjelp til riktig tid

I Flesberg kommune er det stort fokus på psykisk helse blant barn og unge, og at alle skal trives og ha det bra her.

–Vi fokuserer mye på å se hvilke utfordringer vi har og finne ut hvordan vi kan komme inn så tidlig som mulig, sier Kristina.

–Ja, og vi vil komme inn med riktig hjelp til riktig tid, legger Camilla til i enighet.

–Fordelen vår er at i liten kommune er at det er lett å se barna og lett for barna å bli sett, og få den hjelpen eller veiledningen de trenger, forteller Kristina.

Flesberg er kommunen som tør å satse. Les flere nyheter fra Flesberg.

Les mer og søk på stillingene:

Numedal består av følgende kommuner: Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal. Numedalskommunene har psykologstillingen som et av flere samarbeidsprosjekt.

Stillingen har hovedkontor på Lampeland og Flesberg kommune er arbeidsgiver. Psykologen er faglig organisert i Helse og omsorg i Flesberg kommune med kommunalsjef helse og omsorg som nærmeste leder. Fleksibel tjenesteyting i kommunene avhengig av behov.

Psykologens oppgaver vil være:

 • Samtaler/terapi i hovedsak til barn med psykiske lidelser. Samtaler/terapi til voksne kan unntaksvis være aktuelt i enkelttilfeller
 • Veiledning til skoler og barnehager som har barn og ungdom med atferdsproblematikk/ psykiske lidelser
 • Veilede barn/familier der foreldre sliter med psykiske lidelser/rusproblematikk
 • Samarbeid med familieterapeut, helsesykepleiere, jordmor, fysioterapeut og psykiatriske helsearbeidere
 • Veilede annet helsepersonell
 • Samarbeide med fastlegene
 • Samarbeide med DPS, BUP og andre innenfor spesialisthelsetjenesten
 • Interkommunalt psykologsamarbeid

Vi kan tilby:

 • Mulighet for å jobbe innen flere ulike områder innen psykologifeltet. Veiledning, konsultasjon, terapi (individuelt og grupper), samt mye forebyggende arbeid
 • Mulighet for å være med å utforme og fremme samarbeid og gode rutiner i det interkommunale samarbeidet
 • Stor fleksibilitet i jobben – åpenhet for nye ideer og tanker
 • Kombinasjon av selvstendighet og samarbeid med andre faggrupper
 • Tilbud om veiledning ved behov
 • Godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Godkjent psykologutdanning. Det er en fordel med klinisk erfaring. God skriftlig og muntlig fremstillingsevne. Personlig egnethet vektlegges.

Det kreves særdeles gode samarbeidsevner. Søkere må legge frem godkjent politiattest.

Ansettelse skjer i samsvar med gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

Lønn etter avtale.

Kommunen har pensjonsordning i KLP og fri ulykkesforsikring for ansatte.

Den tilsatte må disponere bil.

Spørsmål om stillingen kan rettes til kommunalsjef Helen Cuenoud på telefon: 40916739.

Du bes benytte vårt elektroniske søknadsskjemaSøknadsfrist for stillingen: 06.06.22.