Møkkadronninga på Strand Gård

I 1989 tok Grete Sønsteby over familiegården Strand i Svene. På sin storhetstid under sølvverkets glansdager livnærte den 17 personer, men da Grete flyttet dit hadde den forfalt. På de drøyt 30 årene Strand har vært i Gretes eie, har gården gjennomgått en enorm forvandling, ikke minst innen hvordan den driftes. Den før så tradisjonelle gården huser nå det innovative, internasjonale teknologiselskapet N2 Applied.

Supermøkk

Det er mye «møkk» i kommunikasjonen til N2 Applied. Og det handler om kumøkk, miljø og matproduksjon, både blant de 14 ansatte ved testsenteret og produksjonslokalene i Svene, men også hos de som jobber i Asker, Oslo, Storbritannia og Nederland. 30 personer teller de totalt, med ambisjoner om å vokse og erobre verden. Grete, som frem til i sommer hadde rollen som daglig leder, er nå ansvarlig for å bygge opp datterselskapene i Storbritannia og Nederland. Hun trives best i rollen med å utvikle og bygge opp nye enheter. «Å skaffe riktige folk, riktige investorer og bygge selskapskultur er alfa omega», forteller Grete, som selv ble kåret til «Årets kvinnelige gründer» i 2018.

Friskmelder rødt kjøtt

Grete tegner og forklarer hvordan N2 Applied redder miljøet gjennom å revolusjonere matproduksjonen. Verdens matproduksjon er i dag helt avhengig av kunstgjødsel, og innkjøp av kunstgjødsel er ofte den største variable kostnaden bonden har. I tillegg baserer produksjonen av kunstgjødsel seg på fossilt råstoff, noe som fører til store utslipp av klimagasser. Produksjon av rødt kjøtt har også vært gjenstand for massiv kritikk på grunn av høyt utslipp av klimagasser fra kuene.

Løsningen på det hele kan være en plasmareaktor på størrelse med en liten traktor. Den plasseres ut på hver enkelt gård, håndterer møkk fra 100 kuer, og krever bare tilgang til strøm. Kumøkk og luft mates inn i maskinen, og ut kommer tilnærmet luktfri, flytende supergjødsel. I prosessen resirkuleres det livgivende nitrogenet istedenfor å bli til forurensning i form av ammoniakk, metan og lystgass. Ved å gjøre om møkka til egenprodusert gjødsel får bonden tilbake kontrollen over næringsstoffene, slipper å kjøpe inn kunstgjødsel og får større avlinger. Og rødt kjøtt blir ikke lenger en klimaversting.

10 år har gått

Hjernen bak teknologien er samboeren hennes, Rune Ingels. Sammen har de jobbet, levd, pustet og sovet frem dette firmaet siden 2010. Først nå er reaktoren i produksjon og de første 10 pilotenhetene er klare for å installeres hos bønder i Norden, Storbritannia og Sør-Afrika. «Det er så mye som kunne gått galt på veien», forteller Grete. Men hun og Rune utfyller hverandre perfekt, hun som utadvendt gründer og pådriver, han som tålmodig teknolog og ingeniør. «Vi har gjort det beste ut av disse 10 årene», fortsetter Grete, «men hadde vi visst det skulle ta så lang tid, hadde vi aldri satt i gang.» For tid må man beregne når man skal utvikle ny industriell, disruptiv teknologi.

Engasjement for gården, dalen og Blefjell

Teknologiutvikling er ikke det eneste Grete har engasjert seg i. Etter at hun først overtok Strand gård tok hun et friår med mål om å lage en plan for hvordan hun kunne leve av gården. Raskt erkjente hun at dersom gården skulle bli lønnsom, så måtte hele dalen bli lønnsom.

Derfra var veien kort til et samarbeid med Flesberg kommune om prosjektet «Blefjell 2010» som startet opp høsten 2002. Målet var å skape vekst i hyttenæringen på Blefjell til gode for hele kommunen. Kommunen kjøpte konseptet, og hadde tro på at folk ønsket å tilbringe mer tid på hytta og at de etterhvert kom til å etterspørre høyere komfort som vei, strøm, vann og avløp. Kommunen pantsatte sin egne tomter på fjellet, og for disse midlene ble det satt i gang et storstilt plan- og utredningsarbeid. Alle grunneierne ble invitert med inn i et samarbeid om å planlegge utviklingen, men det var delte meninger om prosjektet.

Nå, mange år senere er visjonene hennes i ferd med å realiseres. «Planen vi la den gangen følges» forteller Grete. «Det vi forutså da gjelder fortsatt. Men det må skje i det tempoet folk er modne for.»

På spørsmål om hva som er det beste med Flesberg svarer Grete entusiastisk «Flesberg har alt. Fantastisk terreng og et godt klima. Og det er nærhet til alt!» Selv går hun gjerne tur til Dronningkollen, eller til perlen Nipetonatten. På spørsmål om hva som kan gjøre Flesberg enda bedre, tenker hun seg om før hun reflekterer: «Hvis du tror at andre vil deg vel, så kan vi sammen skape en god fremtid her i Flesberg.» En fremtid og utvikling hun selv er den del av ved å satse stort på ny teknologi på en gammel gård.


N2 Applied

Adresse Strand Gård Vestsida 71, 3622 Svene

www.n2applied.com
følg @N2Applied på Facebook