Tag Archive for: Aktiviteter

Appen Lokalkortet

Lokalkortet – en app som skal synliggjøre tilbudene i Flesberg!

Gjennom pilotprosjektet «Møteplasser og opplevelser i Flesberg kommune», har en arbeidsgruppe jobbet over lenger tid med bl.a. å kartlegge hvilke tilbud og aktiviteter man har i kommunen, samt undersøke på hvilken måte lag og foreninger ønsker at kommunen skal være en samarbeidspart. Svarene man fikk inn, handlet i stor grad om at frivilligheten ønsker hjelp til synliggjøring, markedsføring, publisering og rekruttering. Med støtte fra BUFDIRs tilskuddsordning «Inkludering av barn og unge», har Flesberg kommune fått muligheten til å prøve ut en løsning for nettopp dette; app-en Lokalkortet.

Slik ser app-en ut på mobilen.

Slik ser app-en ut på mobilen.

Lokalkortet.

De ulike «produktene» vises når man scroller nedover inne i appen.

Lokalkortet kan man lese mer om på deres nettsider, her: https://lokalkortet.no/ 

Ellers fungerer løsningen slik: Last ned app-en «Lokalkortet», hvor du vanligvis laster ned nye app-er (App-store eller Google play butikk). Den er gratis å laste ned. Når du åpner app-en for første gang, vil du måtte fylle inn en siffer-kode. Den er: 388163219 . Denne koden er lik for alle, og kan deles med alle som er interessert. Vi håper du vil prøve den!

Appen Lokalkortet

Appen Lokalkortet inne i løsningen.

Vi gjør oppmerksom på at dette er første prøveperiode med løsningen, og at hvor godt denne fungerer, er avhengig av at vi blir gjort oppmerksom på endringer/ feil/ justeringer. Ambisjonen er at informasjonen oppdateres flere ganger i året, og på samme tid vil det også kunne legges til nye informasjonsprodukter og/ eller tas vekk det som eventuelt ikke gjelder lenger.

Lokalkortet.

Flere av informasjonspakkene inne i appen.