Tag Archive for: Aktivitetsvenn

Arbeidsgruppen som samarbeider om å etablere tilbudet Aktivitetsvenn i Flesberg kommune.

Vil du være en aktivitetsvenn?

Hva er en aktivitetsvenn, tenker du kanskje?

På Nasjonalforeningen for folkehelsen sin hjemmeside beskrives tilbudet slik: En aktivitetsvenn er en frivillig som gjør aktiviteter sammen med en som har demens. Aktivitetsvennen og personen med demens kobles sammen på bakgrunn av felles interesser, og møtes for å gjøre ting sammen som de liker. Det kan være alt fra å gå på tur, gå på teater eller på kafe, til å bare møtes for en kopp kaffe og en prat. Målet er at samværet skal være givende og trygt for begge parter, samt å bidra til at personer med demens kan få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen. De frivillige får kurs og veiledning fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, slik at de er best mulig rustet for å være en støtte og venn i hverdagen for et menneske med demens.

Kommunene er oppfordret til å samarbeide med frivilligheten om Aktivitetsvenn-tilbudet. Flesberg kommune har opprettet en arbeidsgruppe som har etablert et samarbeid, med mål om å komme i gang med tilbudet i løpet av høsten 2024. Nasjonalforeningen for folkehelsen har utarbeidet en verktøykasse for kommuner som vil drive dette tilbudet, og Flesberg kommune vil derfor få tilgang til denne samt støtte og oppfølging fra Nasjonalforeningen for folkehelsen. Nærmere 140 kommuner driver Aktivitetsvenn på landsbasis, og det er  per nå omkring 2400 aktivitetsvenner over hele Norge som gjør aktiviteter sammen med personer med demens.

Følg med i våre kanaler for mer informasjon om det å være aktivitetsvenn i tiden som kommer. Det vil komme mer informasjon etter sommeren.

Arbeidsgruppen som samarbeider om å etablere tilbudet Aktivitetsvenn i Flesberg kommune.

Arbeidsgruppen som samarbeider om å etablere tilbudet Aktivitetsvenn i Flesberg kommune. Fra venstre folkehelsekoordinator Kjersti Rennestraum, representant fra råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelser Mona Johansen, driver av dagsenter for personer med demens Ingvild Karlsen, fagleder helse og omsorg og omsorg-/demenskoordinator Silje Brugaard og daglig leder på Flesberg frivilligsentral Laila Ulvik. Lise Helèn Grette er også med i gruppen.